Öppet : Mån-Fre 08:00 - 16:30

Rapporter

Rapporter

Fatta rätt beslut med korrekt data. Med Nilex Rapport-motor, kan du få fram individuella rapporter och nyckeltal såsom antal ärenden som löses inom SLA samt antal ärenden under en specifik tidsperiod.

Granska och analysera din data

Få insikt i vilken kanal era ärenden skapades i , hur de hanterades av ert team och hur ni kan förbättra lösningstiden.

Rapportera och få en överblick i vilken fas era ärendens löses, förstå inkommande förfrågningar från kunder och se på en blick vad som händer i ditt supportcenter.

Skaffa dig nödvändig insikt

Chefer, TeamLeaders och slutanvändare kan alla använda lättkonfigurerade widgets för att skapa anpassade dashboards med information som behandlar deras specifika nyckeltal, t.ex. service status, överskridna tröskelvärden och öppna ärenden. Istället för stillastående diagram, kan användarna utföra interaktiva åtgärder direkt från sina dashboards.

Designer av rapporter

Nilex rapportdesigner ger möjlighet att göra egna layouter, texter och logotyper för att underlätta för användaren att känna igen dem.

Det finns också möjligheter att begränsa informationen, som användaren bör se när de letar efter status för sina fall.

Schemalägg rapporter

Adminstratorn kan ställa in att en rapport ska köras varje dag, vecka eller månad och sända resultaten automatiskt till personer som behöver se dem så att man inte behöver tänka på att logga in och starta den själv.