Öppet : Mån-Fre 08:00 - 16:30

Ärendehantering

Ärendehantering

Koppla er nuvarande epostlåda till vårt system och få en tydlig överblick. Systemet kan skicka e-postaviseringar både till kunder och till handläggare. Ni kan skapa ärenden från inkomna mail. Mail-till-ärende skapas genom att man övervakar en e-postlåda. Vi har flera out of the box integrationer med olika mailklienter såsom Office 365.

Kraftfulla affärsregler

Nilex hjälper er att hantera ärenden som skapats från olika kanaler såsom er kundwebb, e-post, telefon, chatt eller sociala medier. Oavsett om ärendet handlar om en supportfråga, eller en major incident, kan ni genom smarta affärsregler säkerställa att ärendet levereras till korrekt handläggare samt att det blir besvarat enligt prioritet och givna SLA regler.

Incident Management

Nilex ServiceDesk används för att förvalta incidenter och felanmälningar, man kan också se om felanmälan berör en inventarie, klassificera felanmälan och skicka ut en arbetsorder till lämplig tekniker om detta behövs. Nilex ServiceDesk tillhandahåller: En kontaktyta för kommunikation mellan supporten och användarna. Ett klassificeringsystem hjälper er att bestämma prioritet, tilldelning, angelägenhet och inverkan på olika incidenter.

Change Management

Med Nilex Change Management kan man initiera, godkänna och fokusera på förändring samt styra erforderliga resurskrav associerade med dessa så att förändringar kan genomföras utan onödiga driftsstörningar.

Nilex Change Management tillhandahåller: Ett klassificeringssystem för acceptans, loggning och lagring av begärd ändring.

Problem Management

Med Nilex ServiceDesk kan man identifiera, registrera, klassificera, undersöka, diagnostisera och lösa underliggande grundorsaker. Med denna sida till sida fokusering och hög grad av automatisering, tillhandahåller Nilex ServiceDesk grunderna för en integrerad IT service management process genom att leverera: Ett klassificeringssystem som skapar problemregistreringar separat från incidenterna och följer dem enligt ITIL best practice.

Håll koll på varje ärende

Nilex mouse-over funktion gör ärendehanteringen enklare och snabbare. Man behöver bara svepa med musen över ett objekt i listan för att få snabb information. Flyttar man musen försvinner förhandsgranskningen igen. En ordentlig tidssparare.