Öppet : Mån-Fre 08:00 - 16:30

Aktiviteter

Aktiviteter

Hantera projekt och uppgifter för era anställda, hålla koll på processen och använda tiden för genomförandet. Med Nilex Task Management får ni allt arbete gjort, oavsett var du är.

Hjälp med att lösa ärenden

Aktiviteter används för att dela upp arbetet och därmed lösa ärenden lättare. Behovet av aktiviteter kan bero på ärendes komplexitet eller det faktum att arbetet ska utföras av olika personer eller grupper. Att dela upp arbetet i aktiviteter ger dig också möjlighet att hålla reda på processen och använda tiden för de olika stadierna.

Aktivitetsmallar

Med våra aktiviter kan ni hålla reda på processen som behövs för att lösa ett ärende. Vissa typer av ärenden innehåller ofta samma aktiviteter och de behöver lösas i en bestämd ordning. Med en definierad aktivitetsmall får ni allt gjort mycket snabbt, utan att ni behöver definiera den varje gång på nytt.