Öppet : Mån-Fre 08:00 - 16:30

Arbetsloggar

Arbetsloggar

Registrera er arbetstid och insatser som behövs för att lösa ärenden och förfrågningar. Med Nilex Worklog kan ni förenkla era dagliga rutiner samtidigt som ni sparar tid automatiskt.

Worklog-visning

Arbetsloggar är en samling av arbetslogguppgifter som innehåller information om hur lång tid det tog att lösa ett ärende samt information om de ekonomiska kostnaderna för det arbete som utförts inom angiven tid.

Automatisk spårningstid

En av de viktigaste fördelarna med denna funktion är möjligheten att automatiskt spåra arbetstiden på ett ärende. Automatisk kalkylering av arbetstid börjar så snart ärendet öppnas och stoppas tillfälligt när en åtgärd utförs, till exempel – lägg till en ny kommentar på ärendet eller ändra ärendestatus.

Kostnader för handläggare

Nilex arbetslogghantering kan hjälpa er att definiera en unik matris av alla era agentkostnader enligt olika kostnadstyper, som också kan anpassas. Med den här funktionen har ni en fullständig flexibilitet för beräkning av kostnader på ärenden.

Worklog återkallas

Nilex tillåter inte bara att skapa worklogpost men också avbokning av befintliga poster om det finns tillräcklig anledning till det. Omvändning är möjlig fram till faktureringstidpunkten, eftersom det då händer sista inlåning.