Öppet : Mån-Fre 08:00 - 16:30
Slice 1Created with Sketch.

Ärendehantering

Skalbara lösningar

Med Nilex ärendehanteringssystem kan kunden utvecklas i samma takt som dess verksamhet. Börja med begränsade användningsområden och väx med tiden.

Asset management

Med Nilex Asset management underlättas underhåll och kunden får en bättre överblick över sin verksamhets inventarier. Kunden kan samla IT-relaterade inventarier, maskiner eller fastigheter på en och samma plats.

Självserviceportal

Oavsett om det är en kund eller anställd, som slutanvändare har man möjlighet att använda kundportalen för att beställa produkter eller registrera ett ärende.

 

Avtalshantering

Nilex Avtalshantering har utvecklats i en omfattande dialog med slutkunder. Fokus har legat på enkelhet och att skapa en plats för alla avtal och inventarier. Det finns möjlighet att styra åtkomst per avdelning, övervaka förfallodagar och få automatisk förnyelse och påminnelser.

Arbetsloggar

Registrera arbetstid och insatser som behövs för att lösa ärenden och förfrågningar. Med Nilex Worklog kan kunden förenkla sina dagliga rutiner samtidigt som man sparar tid automatiskt.

Kunskapsbank

Lös saker på kortare tid, öka produktiviteten och gör det enkelt att hitta information som är relevant för er. Nilex kunskapsbanks möjliggör hantering av all data som behövs för problemlösning och kunskapsdelning inom organisationen.

Rapporter

Fatta rätt beslut med korrekt data. Med Nilex Rapport-motor, kan du få fram individuella rapporter och nyckeltal såsom antal ärenden som löses inom SLA samt antal ärenden under en specifik tidsperiod.

Vilka är fördelarna med Nilex?

Ökad produktivitet

Med hjälp av ärendemallar kan handläggare snabbt skapa ärenden med förifyllda uppgifter och automatisera återkommande uppgifter med våra affärsregler. Använd Nilex för avvikelsehantering, felanmälan och underhåll av inventarier eller fastigheter. 

Shared Services

Nilex erbjuder en lösning för verksamhetens samtliga avdelningar. Man kan i gränssnittet konfigurera portaler för IT, HR eller exempelvis en löneavdelning. Systemet blir då er ända ingångspunkt för alla ärenden.

Vilka är Nilex?

0%+
av Sveriges kommuner använder Nilex
0+
Installerade Licenser
0%+
av Danmarks kommuner använder Nilex