Öppet : Mån-Fre 08:00 - 16:30

Asset management

Asset management

Med Nilex Asset management underlättas underhåll och man får en bättre överblick över verksamhetens inventarier. Ni kan samla IT-relaterade inventarier, men även maskiner och möbler på en plats. Det är en lösning för att hålla ordning på sina maskiner, fordon, inventarier och fastigheter. Ni kan också se vilka felanmälningar det finns på ett specifikt objekt.

CMDB

Nilex CMDB är en komplett lösning för underhåll och förvaltning av inventarier. CMDB ger er en logisk modell över IT-infrastrukturen för identifiering, hantering och verifiering av alla konfigurerbara enheter i verksamheten. Det är en karta över IT-infrastrukturens fysiska objekt och den är utformad för att leverera exakt information om konfigurationen och dess dokumentation för att stödja underhåll av olika objekt. Ni kan också koppla olika objekt till kunder och leverantörer.

Säkerställa dagligt underhåll av era inventarier

CMDB registrerar, organiserar och hanterar konfigurationsobjekt, vilket kan vara IT-komponenter, inklusive programvara, hårdvara, dokumentation och personal, eller någon kombination av dem. Processerna i konfigurationshanteringen syftar till att ange, styra och spåra konfigurationsobjekt, inklusive eventuella ändringar som gjorts till dem, liksom relationerna mellan olika inventarier.

Detaljerad visning och filtrering

I Nilex CMDB kan användaren grafiskt se vilken maskinvara som är ansluten till en viss enhet och hur många ärenden är kopplade till den och vilken status enheten har. Det är möjligt att spara konfigurationen från ett visst tillfälle och senare gå tillbaka till den tidigare konfigurationen och se hur det såg ut innan ändringarna gjordes.

Upptäck inventarier med scanning

Med Nilex Network Scanning som är ett verktyg för att upptäcka enheter i ert nätverk, inte bara maskinvara utan även programvarukomponenter. Ni kan ställa in hur ofta ni vill scanna av ert nätverk.