Enkel och smidig körjournal

Det är lätt att komma igång med Telliqs elektroniska körjournal. Du kan vara säker på att alltid ha korrekt och uppdaterad information.

Uppfyller Skatteverkets krav

  • Samtliga körsträckor registreras automatiskt så du slipper det manuella pappersarbetet.

Enkel och tydlig redovisning

  • All data presenteras i sammanställda beslutsunderlag, vilket förenklar fakturering, hantering av milersättning, reseräkningar och löneadministration.

Kom igång på några sekunder

  • Du pluggar själv in enheten i bilens OBD-uttag och har sedan alla dina resor tillgängliga i din telefon och dator.

Den här modulen registrerar automatiskt trängselskatt samt ger svar på dina fordonsrelaterade kostnads- och miljöfrågor. Du kan analysera och effektivisera företagets fordonsutnyttjande och även få information om hur ett specifikt fordon har använts och vilken kostnadsbild det har.

Se fordonens position på en karta och försäkra dig om att rätt kompetens är på rätt plats, i rätt tid.

Ger dig fullständig översikt på hela fordonsparken. Du kan boka och administrera service och besiktningar och få automatiska larm i realtid – direkt från bilen.

Med vår populära körbeteende-funktion kan du och dina medarbetare tillsammans minska fordonsslitage samt miljöpåverkan. Du kan även ansluta olika typer av larm, och vid en eventuell stöld spåra fordonet.