Under juni överläts Dialects verksamhet i Helsingborg till PM Data i Syd AB(PMD).

Verksamheten har tidigare ägts och drivits som en central enhet tillsammans med 13 helägda enheter.

Överlåtelsen innebär att Dialect Helsingborg drivs vidare av PMD som en franchise under Dialect-varumärket.