Under juni 2019 överläts Dialects verksamhet i Helsingborg till PM Data i Syd AB(PMD).

Verksamheten drevs tidigare som en central enhet tillsammans med 13 helägda enheter.

Överlåtelsen innebär att Dialect Helsingborg drivs vidare av PMD som en franchise under Dialect-varumärket.