Policy för att undvika smitta och spridning av Covid-19

Bakgrund
Sverige har under rådande omständigheter nu ett nödläge där alla verksamheter i landet har ett ansvar att på bästa sätt minimera spridningen av Covid-19.

Syfte
Syftet med denna policy är att förhindra risken att PMD:s kunder och personal smittas eller smittar i tjänsten, samt att försöka bibehålla vår servicegrad till våra kunder i så hög grad som möjligt.

Riktlinjer
Förbyggande insatser som alla medarbetare förväntas vidta för att förhindra smitta.

 • Prioritera alltid god handhygien, dvs. tvätta händerna regelbundet, särskilt före måltid, vid mathantering och efter toalettbesök
 • Torka händerna med pappershanddukar
 • Stanna alltid hemma vid sjukdom
 • Undvik att röra ansikte eller ögon
 • Undvik att hosta och nysa öppet – gör det i armvecket eller i näsduk.
 • Avstånd ska hållas till övriga medarbetare i sjukdomstider, särskilt i kontorslandskapet.

Kundmöten & leveranser

 • Kunduppdrag utförs i första hand på distans
 • Möten sker i huvudsak via videolänk eller som konferenssamtal.
 • I den mån leveranser kan levereras via utkörning och utlämning rekommenderas detta.

Hygien på vårt kontor

 • Gemensamma ytor, knappar, datorer, och andra objekt som många medarbetare & kunder kommer i kontakt med ska torkas av regelbundet och hållas rena.
 • Handsprit alternativt tvål ska finnas tillgänglig på arbetsplatsen.

Medarbetare som insjuknat stannar hemma till dess han eller hon blivit frisk.


Ansvar

Varje medarbetare på PMD ansvarar för att följa denna policy för att minska smittspridning på arbetsplatsen och hos kunder.