Elektronisk Körjournal – Telliq

Enkel och smidig körjournal

Det är lätt att komma igång med Telliqs elektroniska körjournal. Du kan vara säker på att alltid ha korrekt och uppdaterad information.

Uppfyller Skatteverkets krav

  • Samtliga körsträckor registreras automatiskt så du slipper det manuella pappersarbetet.

Enkel och tydlig redovisning

  • All data presenteras i sammanställda beslutsunderlag, vilket förenklar fakturering, hantering av milersättning, reseräkningar och löneadministration.

Kom igång på några sekunder

  • Du pluggar själv in enheten i bilens OBD-uttag och har sedan alla dina resor tillgängliga i din telefon och dator.

Den här modulen registrerar automatiskt trängselskatt samt ger svar på dina fordonsrelaterade kostnads- och miljöfrågor. Du kan analysera och effektivisera företagets fordonsutnyttjande och även få information om hur ett specifikt fordon har använts och vilken kostnadsbild det har.

Se fordonens position på en karta och försäkra dig om att rätt kompetens är på rätt plats, i rätt tid.

Ger dig fullständig översikt på hela fordonsparken. Du kan boka och administrera service och besiktningar och få automatiska larm i realtid – direkt från bilen.

Med vår populära körbeteende-funktion kan du och dina medarbetare tillsammans minska fordonsslitage samt miljöpåverkan. Du kan även ansluta olika typer av larm, och vid en eventuell stöld spåra fordonet.

Arbetsorderhantering – Mobigo

Mobigo ger ditt företag precis det stöd ni behöver. Oavsett om ni arbetar i projektform eller har personal som endast behöver tidrapportera så kommer Mobigo bli er kompletta arbetsorderhantering.

Arbetsorder både i surfplatta och telefon.


Bättre kundservice

Det bästa med Mobigo är att jobbet blir så smidigt. De som är ute på jobb ser vart de ska och kan dokumentera vad som gjorts. All information som behövs finns i mobilen. Det leder ofta till en bättre kontakt och dialog med kunderna. Det går även att skapa egna arbetsordrar i mobilen och det finns möjligheter för dig som vill göra offerter på plats.

När en arbetsorder är slutförd så levererar systemet en tydlig Servicerapport.


Planera och planera om

I Mobigo har du som administratör det mesta samlat i några få flikar – status, uppdrag, kunder och resurser. Kalendern visar alla aktuella uppdrag och hur de är fördelade. Du ser vilka medarbetare som är tillgängliga eller upptagna. Du kan enkelt flytta och omfördela jobb. Ni kan också välja om och när ni ska kunna se var alla befinner sig.

En viktig del vid arbetsorderhantering är tydliga och lättarbetade uppdrag.

Koll i alla kalendrar

Genom att koppla Mobigo till Microsoft Exchange (Outlook) får du kontroll på planeringen i dina kalendrar. Alla uppdrag och tider som du skapar i Mobigo visas i Exchange kalendern och bokningar som du registrerat i din Exchangekalender visas i Mobigos kalender.

Arbetsorderhantering över flera skärmar.

Förbättrad lönsamhet

När ni samlar er arbetsorderhantering så blir uppgifter som att rapportera tid, fakturera tid, hantera utlägg och underlag för löner enklare. Kalkylrapporter ger arbetsledare och projektledare överblick och kontroll på uppdragens täckningsbidrag.

Vi använder själva Mobigo för alla våra uppdrag, oavsett typ. Systemet hjälper oss framförallt med en effektiv planering. Utöver det så har vi stor vinning av en tydlig historik som hjälper oss säkerställa att samma problem inte uppstår igen.För vår support så underlättar det väldigt mycket att kunna följa dokumentation som foto av installationen eller en checklista som verifierar att vi slutfört uppdraget.